Nhận bảng giá chi tiết

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
Honda CR-V 1.5 E
998.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1.048.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1.118.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 LSE
1.138.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 L
569.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 RS
599.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 G
529.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 E
499.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E
729.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.5 G
789.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS
929.000.000 VNĐ
Honda Accord Trắng ngọc
1.329.000.000 VNĐ
Honda Accord Đen ánh/Ghi bạc
1.319.000.000 VNĐ
Honda H-RV 1.8 L Trắng/Đỏ
871.000.000 VNĐ
Honda H-RV 1.8 L Đen/Bạc/Xanh
866.000.000 VNĐ
Honda H-RV 1.8 G
786.000.000 VNĐ
Honda Brio RS 2 màu Cam/Đỏ
454.000.000 VNĐ
Honda Brio RS 2 màu Trắng/Bạc/Vàng
452.000.000 VNĐ
Honda Brio RS Cam/Đỏ
450.000.000 VNĐ
Honda Brio RS Trắng/Bạc/Vàng
448.000.000 VNĐ
Honda Brio G
418.000.000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 V
544.000.000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 VX
594.000.000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 RS
624.000.000 VNĐ

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

messenger
phone
phone