Nhận bảng giá chi tiết

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
Honda CR-V 1.5 G
1.109.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1.159.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L AWD
1.310.000.000 VNĐ
Honda CR-V 2.0 HYBRID
1.259.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L Đỏ
1.164.000.000 VNĐ
Honda CR-V 2.0 HYBRID Trắng Ngọc
1.264.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L AWD Đỏ
1.315.000.000 VNĐ
Honda BR-V 1.5 L
705.000.000 VNĐ
Honda BR-V 1.5 G
661.000.000 VNĐ
Honda BR-V 1.5 L Trắng Bạc
710.000.000 VNĐ
Honda BR-V 1.5 G Trắng Bạc
666.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đỏ/ Trắng Ngọc/ Trắng Bạc
831.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đỏ/ Trắng Ngọc/ Trắng Bạc
876.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đen/ Xám
871.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đen/ Xám
826.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 G Đỏ/ Trắng Ngọc
704.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 G Đen/ Xám
699.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 L
589.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 RS
609.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 G
559.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 RS Đỏ
614.000.000 VNĐ
Honda City L Đỏ
594.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E
729.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.5 G
789.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS
929.000.000 VNĐ
Honda Accord Trắng ngọc
1.329.000.000 VNĐ
Honda Accord Đen ánh/Ghi bạc
1.319.000.000 VNĐ

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

messenger
phone
phone