Nhận bảng giá chi tiết

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
Honda CR-V 1.5 E
998.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1.048.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1.118.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 LSE
1.138.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 L
569.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 RS
599.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 G
529.000.000 VNĐ
Honda City 1.5 E
499.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E
729.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.5 G
789.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS
929.000.000 VNĐ
Honda Accord Trắng ngọc
1.329.000.000 VNĐ
Honda Accord Đen ánh/Ghi bạc
1.319.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đỏ/ Trắng Ngọc/ Trắng Bạc
831.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đỏ/ Trắng Ngọc/ Trắng Bạc
876.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đen/ Xám
871.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đen/ Xám
826.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 G Đỏ/ Trắng Ngọc
704.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 G Đen/ Xám
699.000.000 VNĐ

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

messenger
phone
phone