Đóng góp xã hội

CẦU KÊNH BAO TRÀM - Honda Ôtô Cộng Hòa
30-06-2020

CẦU KÊNH BAO TRÀM - Honda Ôtô Cộng Hòa

Đã 2 lần kể từ lúc có thông tin xây cầu nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bản vẽ... rồi họ lại bỏ nó đi. Người...

Xem thêm
messenger
phone
phone